Цілі

«tX-fest» — це платформа, що дозволяє пізнавати театр через призму християнських біблійних цінностей.

«tX-fest» — це кафедра, яка спонукає професійні театри присвячувати свою творчість поширенню християнських цінностей.

«tX-fest» — це стартовий майданчик, який дає можливість аматорським християнським театральним колективам професійно зростати.

Фестиваль використовує такі засоби для досягнення цілей

Фестиваль як платформа

Інструментами пізнання театру через призму християнських біблійних цінностей можуть бути:

- лекції з історії та теорії театру із запрошенням відомих фахівців одночасно в декількох сферах (історія мистецтва і теологія, історія театру і історія християнства, ін.);

- обговорення та круглі столи із залученням світських і християнських діячів мистецтва;

- показ, обговорення і аналіз представлених на фестиваль вистав.

 

Фестиваль як кафедра

Фестиваль як кафедра, що стверджує християнські цінності, проводить таку роботу:

- обговорення та круглі столи на теми духовного стану сучасного суспільства із залученням християнських і світських фахівців в галузі психології, соціології, юриспруденції, журналістики та ін.;

- зустрічі з відомими християнами-діячами культури і мистецтва.

 

Фестиваль як стартовий майданчик

Фестиваль як стартовий майданчик, використовує такі засоби:

- мотиваційні тренінги;

- майстер-класи з різних дисциплін у сфері театру;

- майстерні зі створення малих театральних форм під час проведення фестивалю;

- створення спільних перфомансів в рамках фестивалю;

- запрошення для участі у фестивалі професійних театрів.